Vardiniai mažo tiražo spausdinti balionai

Ši paslau­ga skir­ta verti­nantiems išskirt­inumą. Var­dini­ai balion­ai su Jūsų norimu užrašu, paveik­slėliu spaus­d­i­nami mažais tiražais ( min­i­malus užsako­mas kiek­is vos 10vnt).

Šiu­os balionus su atitinka­mais tek­stais ar paveik­slėli­ais mūsų klien­tai užsako kaip kvi­etimus, indi­vid­u­al­ius sveikin­i­mo balionus, juos puči­ame heliu ir deko­ruo­jame šven­tės vietą arba palei­dimui į dan­gu. Prik­lau­so nuo fan­taz­i­jos:)

Galite pasirink­ti balionų spal­vas (gal­i­mas ir mix­as ir vienspalvi­ai). Jei reikia, kar­tu galėsite įsi­gyti ir lazde­les –laikik­lius, o taip pat galite užsakyti pripū­ti­mo helio dujomis paslaugą.

Spaus­d­in­tų mažo tiražo balionų kain­os tokios:

Spalvingu­mas:
– balionas: pastele
– spaudas:1 spal­va (gal­imos spalvos – juo­da, bal­ta, gel­tona, raudona, mėly­na)
Spau­do kiek­is: 1 vnt
Spau­do vieta: 1 puse

Tiražas/vnt:  10 – 24vnt    24 –49vnt         50vnt
Kaina:              43                49                    56

PAPILDOMAI ( jei reikia):

– Spalvos keiti­mas: 1spalva – 7
– Spaus­din­i­mas ant antros pusės/vnt: x 0,04
– Lazdelės su laikikliu/vnt: x 0,06
– Pripū­ti­mas helio dujomis/ vnt:  0,79

PRISTATYMAS (DPD kur­jer­ių tarny­ba): 5 + PVM  arba galite atsi­imti mūsų biure V.Putvinskio g. 49, Kaune

 

Norite paklausti?