Konfeti patrankos

Nuostabaus grožio stiprios, rank­inės kon­feti patrankos, kurios drąsi­ai konku­ruo­ja su pop­u­liar­i­omis “žied­lapių pūgomis.
Kodėl jos geros?. Nes:
– Nau­do­jimis itin papras­tas ” Įdedi, užfik­suo­ji, pas­paudi ir pokšt! ”
– kaina taip pat “patogi”;
– vaiz­das labai analogiškas “pūgai”(šauna į 8-10m. aukštį ir pakanka­mai ilgai laikosi ore);
– mobilumas ( nereikia papil­do­mai instal­i­uot, t.y. staig­me­na neprir­iš­ta prie konkrečios vietos);

Asor­ti­mente: raudonos, bal­tos, šam­pan­inės šird­elės, spalvoti stači­akampiai lapeli­ai, “stream­e­ri­ai”, kvadratėli­ai. https://www.youtube.com/watch?v=XKszEOtjqtk

konfeti_patrankos confettis Easyshooter lanceur1-1 Easyshooter lanceur-2 Easyshooter Matic-3-1 WeddingConfetti29omksw4_025536qh7
Norite paklausti?