IDĖJŲ SANDĖLIUKAS

Kar­tais ima galvo­je ima ir užklysta mintis apie kažką gražaus ir taip užsi­manau tuom pasi­dal­in­ti su visais, kad net nagus niežti.  Arba pamatau kur nors aplinkui arba inter­ne­to platy­bėse ( lai nesupyk­sta auto­ri­ai) kok­ią fan­tastišką idėją kaip papuošti tarkim tortą , sieną, atviruką ar kvi­etimą balion­ais….. Kaip nepasi­dalin­si su drau­gais, t.y. Jumis.

Štai todėl gimė mintis atidary­ti IDĖJŲ SANDĖLIUKĄ. Tik­i­u­osi ir Jums bus naudin­gos šios nuostabios idėjos.

Jūsų E.

 

Norite paklausti?