Apie mus

Sveiki, dži­au­giamės maty­dami Jus mūsų pus­lapyje!

Jei jūs esate čia, vad­i­nasi esate netrukus Jūsų laukia svarbi šventė. Gal­būt Jūs nuo­taka, trokš­tanti tob­ulų ves­tu­vių, gal­būt tėtis ar mama, nor­in­tis savo mažylio šventę paver­sti pasaka, o gal jūs atsakingas įmonės dar­buo­to­jas, kuriam patikėta suor­ga­nizuoti kom­pani­jos atidarymą ar pris­tatymą. Štai kodėl reikia ją padaryti pačią nuostabi­ausią visomis pras­mėmis. Mūsų deko­ra­torių komanda pasiruošus įgyvend­inti net pačias keisči­au­sias idė­jas. Esame pilni minčių, idėjų ir fan­taz­i­jos.

Mes padėsime tai padaryti!

Balionai – tai ne tik vaikų žaidi­mai. Jie tinka ir rimtiems suau­gusių reikalams:)

Balionų panau­do­jimo gal­imy­bės:

– viešų erd­vių deko­rav­imui.

– Pasveik­inti ir nuste­binti draugą /-ę;

– Krikš­tynoms, ves­tu­vėms, gim­ta­di­e­niui, kom­pani­jos pris­taty­mui;

– Orig­i­na­liam dovanos įpakav­imui;

– reklaminiai balionai kaip  Jūsų ver­slo “Lengvoji arti­ler­ija”, kovoje su konkurentais.

– bet kuriai kitai GEROS NUOTAIKOS pro­gai.

 

http://smallseotools.com/google-pagerank-checker

Dalinkimės
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Norite paklausti?